Naša spoločnosť sa už dlhodobo venuje výrobe a predaju Dávkovacieho zariadenia na surové kravské mlieko – Mliekomatu.